PERSONVERNERKLÆRING

1.    GENERELT

1.1  Denne Personvernerklæringen om behandling av personopplysninger (“Personvernerklæring”) gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på www.katalean.no (“Nettstedet”).

1.2  Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du avgir til oss eller som vi innsamler via KataLean AS hjemmeside, www.katalean.no.

1.3  KataLean AS er dataansvarlig for dine personopplysninger.

2.    OM PERSONOPPLYSNINGER  OG RETTSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven.

2.2  Rettsgrunnlaget for behandlingen er EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) og Personopplysningsloven.

3. HVA SLAG PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Under har vi laget en oversikt over hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn om deg og til hvilke formål vi benytter disse.

3.1  Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen: Ved kjøp av varer fra Nettstedet registrer vi blant annet navn, telefonnummer, epost, adresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) du har kjøpt, når du kjøpte og eventuell utleveringsinformasjon.

3.2  Vår administrasjon av salget: Ved kjøp, bestilling av produkter vil vi også benytte dine personopplysninger for å følge opp salget internt i vår organisasjon.

3.3  Automatiske vurderinger: Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

3.4  Kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra , vil vi ha behov for å identifisere deg, hvilke(t) produkt(er) du har kjøpt, og for eksempel din adresse, ditt telefonnummer og eventuell epostadresse. Vi vil behandle de personopplysninger vi trenger for å hjelpe deg, eksempelvis navn, kjøpshistorikk, kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer). Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for å gi deg et mest mulig relevant og presist svar på dine spørsmål og at vår interesse i denne behandlingen veier tyngre enn ulempen for deg som tar kontakt og ønsker denne tjenesten.

3.5  Brukeropplevelse: Formålet er å optimere brukeropplevelsen og www.chakraklem.no sin funksjon, samt foreta målrettet markedsføring, herunder ny målretning via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser i å forbedre Nettstedet, samt vise deg relevante tilbud.

3.6  Persontilpasset informasjon på nett: Vi ønsker å tilrettelegge markedsføring og informasjon fra oss på best mulig måte for deg som kunde. Det betyr at hvis du er logget inn på din kundekonto hvor du er identifisert med e-post adresse, navn, adresse og kjøpshistorikk, vil vi bruke informasjonen fra din kundekonto til å tilpasse innhold til deg i tråd med din kjøpshistorikk, samt å rette produktanbefalinger som er relevant for deg, på tvers av alle enheter du er logget inn med. Er du ikke logget inn vil vi kun bruke informasjonen som ligger lagret i den informasjonskapselen (cookie), som du har akseptert i din nettleser, med samme formål. Informasjonskapsler kan du selv slette når du måtte ønske i din nettleser. Når du er inne på våre områder har vi en berettiget interesse i å markedsføre tilsvarende produkter som vårt forhold til deg bygger på, og din interesse i vern overstiger etter vår vurdering ikke dette. For direkte markedsføring på epost og sms mv. innhenter vi samtykke.

4.    MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

4.1  Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på vår vegne. Disse virksomhetene er databehandlere og under vår instruks og behandler data som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne kan ikke anvende opplysningene til andre formål enn oppfyllelsen av avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse.

4.2  Offentlige myndigheter: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet eller andre organer hvor dette er pålagt etter lov. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

5.    DINE RETTIGHETER

Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss:

5.1  Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre tjenester , kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. 

5.2  Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

5.3  Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst slette din profil hos oss.

5.4  Be om å begrense behandlingen og protestere mot deler av behandlingen.

5.5  Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

6.    SLETTING AV PERSONDATA

6.1  Opplysninger innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på Nettstedet vil i utgangspunktet bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderåret da du har foretatt ditt kjøp. Opplysninger kan imidlertid lagres i lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.

7.    SIKKERHET

7.1  Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, mistes, endres eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommende sin kjennskap eller misbrukes.

7.2  Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å utføre arbeidet sitt, har adgang til disse.

8.    KONTAKTOPPLYSNINGER

8.1  KataLean AS er dataansvarlig for de persondata som innsamles via www.katalean.no.

8.2  Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernerklæringen eller hvis du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter kan du kontakte:
KataLean AS
E-mail: hei@katalean.no

9.    ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

9.1  Såfremt vi foretar vesentlige endringer i Personvernerklæringen, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på www.katalean.no.