INNHOLD

Oppskriften på suksess er å skape innlegg som er interessante og verdifull for dine kunder – og målrette slik de rettemenneskene ser dem

Videoinnhold

Video er en differensiator som en moderne markedsføringsstrategi ikke kan fungere uten

Infografikk

Infografikk er en samling bilder, diagrammer og minimal tekst som gir rask og tydelig informasjon.

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse kan fortelle deg mer om etterspørselen etter et produkt / en tjeneste, kundenes kjøpsatferd.

Kommunikasjon

Synes det er vanskelig å vite hvordan du skal navigere i sosiale medier? La oss hjelpe deg å navigere, og bli trygg!

VIDEOINNHOLD

HubSpot-forskning sier faktisk at mer enn 54% av forbrukerne vil se videoer fra merker – mer enn noen annen type innhold.

 I følge en studie utført av Smaato er gjennomsnittlig CTR for videoannonser i mobilapper 7,5 ganger høyere enn for displayannonser.

Se på video

INFOGRAFIKK

Infografikk er grafisk visuell representasjon av informasjon /data/kunnskap hvor formålet er å presentere innholdet så klart og tydelig som mulig

SPØRREUNDERSØKELSE

Spørreundersøkelser gir verdifull tilbakemelding fra kunder, samtidig som de gir mulighet for større samhandling. Ved å gjøre det mulig for folk å gi tilbakemelding med egne ord – eller velge et alternativ som passer best for deres synspunkter – lar de folk føle seg mer involvert i prosessen. De skal føle at selskapet bryr seg om deres syn, og forsøker å gjøre tjenesten så god som mulig. 

KOMMUNIKASJON

Hvorfor skal du la noen andre styre din Facebookside? Fordi at du kan være trygg på at noen passer på din merkevare mens du konsentrerer deg om å gjøre det du er best på. 

Sosiale medier kan oppleves forvirrende, men bør, uten tvil, være en del av alle bedrifters markeds- og kommunikasjonsplan i dag. Sosiale medier kan være overveldende når man ikke har navigert der så mye annet enn for privat bruk. 

Vi passer på din facebookside 100% eller delvis etter avtale.